Fjärrvärme

Häromveckan hade vi ett dagslångt avbrott i fjärrvärmeleveransen p g a arbetet som pågår utanför vår fastighet. Det ledde till att att vi saknade varmvatten hela den dagen. Föreningen hade inte fått information om detta avbrott. Orsaken till detta var