Enligt våra stadgar skall årsmöte hållas innan 30/6. Årsmötet var planerat till den 14 maj 2020.

Pga Coronavirusets framfart kan vi i styrelsen ej se ett säkert sätt att hålla vårt årsmöte. Diskussioner har förts med vår förvaltare Mediator och där är rekommendationerna att uppskjuta mötet till hösten. Bokslut och övriga årsmöteshandlingar kommer skickas ut innan den 30/6 till alla medlemmar. Styrelsen har planerat mötet till den 17 september. Detta datum kan givetvis komma att ändras.

Årsstämma 2020