Årsstämma 2020

Enligt våra stadgar skall årsmöte hållas innan 30/6. Årsmötet var planerat till den 14 maj 2020. Pga Coronavirusets framfart kan vi i styrelsen ej se ett säkert sätt att hålla vårt årsmöte. Diskussioner har förts med vår förvaltare Mediator och