Grims Gård från Sysslomansgatan
Grims Gård från Sysslomansgatan
Grims Gård
Busshållplatsen på Sysslomansgatan
Grims Gård från Luthagsesplanaden
Grims Gård från Luthagsesplanaden
Sett från andra sidan av Luthagsesplanaden
Sett från andra sidan av Luthagsesplanaden
Grims Gårds innergård
Grims Gårds innergård
Gården
Gården
Blommande träd på gården
Blommande träd på gården
Gården från ovan
Gården från ovan
Entré, bottenplan
Entré, bottenplan
Trappa
Trappa
Vägg, våning 4
Vägg, våning 4
Hissen
Hissen
Hissens kapacitet
Hissens kapacitet
Entrédörr
Entrédörr
Vy ut över Luthagsleden från trapphus
Vy över Luthagsleden från trapphus
Gården sett från en entrédörr
Gården sedd från en entrédörr
Garaget med 23 bilplatser
Garaget med 23 bilplatser
P-platser på gården
P-platser på gården
Tvättstuga
Tvättstuga
Lokalen Hörnan
Lokalen Hörnan
Övernattningsrum i Hörnan
Övernattningsrum i Hörnan
Hörnan
Hörnan
Stubben efter almen "blöder"
Stubben efter almen “blöder”
Stubben efter almen "blöder"
Stubben efter almen “blöder”
Granskolans gård
Granskolans gård
Granskolan inför bygget
Granskolan inför bygget