2 st                1 rum med kök

16 st              2 rum och kök

16 st              3 rum och kök

7 st                4 rum och kök

1 st                5 rum och kök

Det finns en gemensamhetslokal med övernattningsrum och dusch, ett hobbyrum, cykelförråd och två stycken gemensamma förråd.