Varmvattnet

Vi har nyligen höjt temperaturen på vårt varmvatten från 56 grader till 60 grader, för att minimera risken för farliga legionellabakterier. Efter klagomål på för hett kranvatten har vi justerat temperaturen till 58 grader.

Fjärrvärme

Häromveckan hade vi ett dagslångt avbrott i fjärrvärmeleveransen p g a arbetet som pågår utanför vår fastighet. Det ledde till att att vi saknade varmvatten hela den dagen. Föreningen hade inte fått information om detta avbrott. Orsaken till detta var