Årsstämma 2020

Enligt våra stadgar skall årsmöte hållas innan 30/6. Årsmötet var planerat till den 14 maj 2020. Pga Coronavirusets framfart kan vi i styrelsen ej se ett säkert sätt att hålla vårt årsmöte. Diskussioner har förts med vår förvaltare Mediator och

Årsstämma

2018 års stämma hålls kl 18 den 17 maj på restaurant Lutisköket på Torsgatan. Kallelse kommer i postfacken i slutet av april. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 april 2018.