Inger Andreasson – ordförande

Maria Gahlin – ledamot

Jelica Zivkovic – ledamot

Alf Wahlgren – ledamot

Marianne Jonsson – suppleant

Birgit Harling – suppleant

Charles Gustavsson – valberedning (sammankallande)

Visa dolda kontaktuppgifter