Nord fastighetstjänst & förvaltning

Felanmälan fastighet: 018-490 88 40
E-post: info@ffnord.se

Kone

Vid hisstopp: 0771-50 00 00

Certego

Passersystem och lås: 020-24 00 00

Open Infra

Leverantör fiber: 010-492 71 00