E-post: info@grimsgard.se
Postadress:

Brf Grims Gård,
Luthagsesplanaden 13 B
752 25 Uppsala

Organisationsnummer: 716460-4279
Av styrelsen utsedda personer med speciella ansvarsområden
Hörnan

Jelica Zivkovic

Tvättstugan

Marianne Jonsson

Städningsfrågor

Inger Andréasson/Marianne Jonsson

Fastighetsfrågor, ute och inne

Inger Andréasson/Alf Wahlgren

Kontakter fastighetsförvaltare, entreprenörer

Inger Andréasson

Felanmälningar

Inger Andréasson/Styrelsen
Akuta fel: FF Nord tel: 018-490 88 40

Trädgård

Marianne Jonsson

Ekonomi

Maria Gahlin

Avtal garage/bilplatser, kölista

Inger Andréasson

Beställning lägenhetsnycklar

Marianne Jonsson

Namnskyltar, porttelefon

Marianne Jonsson/Alf Wahlgren

Överlåtelser

Maria Gahlin

Miljörummet

Marianne Jonsson

Kontakter nya medlemmar (introduktion)

Jelica Zivkovic

Webbansvarig

Alf Wahlgren

Sommarvärdar

Jelica Zivkovic/Marianne Jonsson