Välkomna till årets möte som är planerat till den 3:e juni, kl 18.00. Årsmötet kommer hållas i Hörnan. Kaffe och tilltugg serveras. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23:e maj. Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen.

 

Årsstämma 2024