Årets möte är planerat till den 3:e juni, kl18.00.

Årsmötet kommer hållas i Hörnan och vi begränsar oss till en person per hushåll pga Corona-pandemin. Känner man oro för smitta eller själv har symtom bör man ej närvara.

Årsstämma 2021