2017 års stämma hålls kl 18 den 27 april på restaurant Lutisköket på Torsgatan.

Kallelse kommer i postfacken i början av april.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2017.

Årsstämma