2018 års stämma hålls kl 18 den 17 maj på restaurant Lutisköket på Torsgatan.

Kallelse kommer i postfacken i slutet av april.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 april 2018.

Årsstämma