Häromveckan hade vi ett dagslångt avbrott i fjärrvärmeleveransen p g a arbetet som pågår utanför vår fastighet.
Det ledde till att att vi saknade varmvatten hela den dagen.
Föreningen hade inte fått information om detta avbrott. Orsaken till detta var gamla, felaktiga kontaktuppgifter hos Vattenfall.
Detta är nu åtgärdat, med förhoppningen att vi i framtiden inte ska överraskas av planerade avbrott i el- och fjärrvärmeleveranser.

Fjärrvärme