Tänk på

 – att vara rädd om och vårda föreningens
egendom väl.
 – att ta kontakt med någon i styrelsen eller
fastighetsskötaren om en akut skada inträffar
i fastigheten.
 – att kontrollera att porten i fastigheten går i lås
efter in- och utpassering.
 – att inte släppa in någon okänd person
i fastigheten.
 – att inte lämna källardörrar olåsta.
 – att vara försiktig med eld.
 – att din lägenhet ska vara utrustad med
brandvarnare.
 – att meddela grannarna eller styrelsen om du är
bortrest under en längre tid.
– att hålla rent och snyggt i trapphus, uteplatser,
i tvättstugor och i soprum för att öka
brandsäkerheten.
 –  att inte placera rullatorer eller andra
skrymmande föremål i trapphuset som kan
försvåra framkomligheten i händelse av brand.
 – att inte skräpa ner eller kasta cigarettfimpar
från balkongen eller på gården.
 – att vid vattenläckage omgående stänga
vattenavstängningsventilen och anmäla
vattenläckaget till fastighetsskötaren.