Vår granne, Granskolan i bild och dikt

granskolan1

Vid Granskolan

Ett litet skolhus fördes upp i utkanten av staden.
Syrén och björk planterades och gran längs esplanaden.
I kvarteren runtomkring bakom staket och grindar
låg småhus i sin trädgårds ro bland äppelträd och lindar.

Staden växte ut och skolans grannhus fick ge vika
för höga nya byggnader och trädgårdar tillika
försvunno spårlöst, men som en relikt från en förfluten
tid står skolan kvar i sin plantering innesluten.

De gamla tunga granarna med sina tunga grenar
åt miljön ett friskt och trivsamt lantligt drag förlänar
och när trafiken hämtar andan någon stund på Luthagsleden
luften fylls av grönfinklåt och talgoxsång från träden.

CARINA

Carin Ax, 1915 – 2006, var en känd Uppsalakonstnär. Hon var med och bildade Uppsala Konstnärsklubb 1955 och fick genom Uplands Konstförening det första Anna-Lisa Thomson-stipendiet.

Grims Gårds gröna tak

Ett tunt lager jord där vackra fetbladsväxter och mossa frodas som bidrar till bättre inomhus- och utomhusklimat och som drar till sig fjärilar och humlor. Här finns en artikel om våra bevuxna tak.

tak

IMG_1209